آخرین روزآمد: شنبه، ۲۹ دی، ساعت ۱۲:۳۰

اطلاعیه‌ها

درباره‌ی درس

در درس «ریاضی عمومی ۱»، به مبانی علم «حساب توابع تک متغیره» پرداخته می‌شود. حساب، علمِ مطالعه تغییرات پیوسته متغیرها، در قرن هفدهم میلادی توسط نیوتون و لایپنتیز برای مطالعه‌ی پدیده‌های فیزیکیِ سرعت و شتاب و غیره، بسط داده شده است. این علم دارای دو شاخه‌ای اصلی است و از این رو آن را «حسابان» نیز می‌خوانند. این دو شاخه عبارتند از حساب دیفرانسیل و حساب انتگرال. در درس ریاضی ۱ پس از پرداختن به هر دو شاخه، «قضیه‌ی اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال» را ثابت خواهیم کرد. بنا به این قضیه، حساب دیفرانسیل و حساب انتگرال در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگرند: (به بیان غیردقیق) مشتق انتگرال یک تابع، برابر است با خودِ تابع و انتگرال مشتق یک تابع نیز برابر با خودِ تابع است.

در مطالعه‌ی حسابان کسب بینش درباره‌ی بینهایت کوچکها و مفهوم گراییدن یا میل کردن نقشی اساسی بازی می‌کند. در این درس، این مفاهیم را تحت عنوان دنباله‌ها و سریها بررسی خواهیم کرد. سپس به مفاهیم مشتق و انتگرال، و ارتباط آنها با هم، مطابق قضیه‌ی اساسی حساب، خواهیم پرداخت.

درس ریاضی ۱ یک درس دانشگاهی کاملاً قدیمی است و از این رو منابع استاندارد زیادی برای آن موجود است. علاوه بر آنچه که مدرسان گروه‌های مختلف تدریس خواهند کرد، برخی منابع پیشنهادی ما برای مطالعه‌ی دانشجویان در زیر آمده‌اند:

 1. حساب دیفرانسیل و انتگرال، آقاسی، بهرامی، طاهریان، مشکوری نجفی
 2. حساب دیفرانسیل و انتگرال، سیاوش شهشهانی
 3. Calculus, James Stewart
 4. Thomas' calculus, Joel R. Hass, Christopher E. Heil, Maurice D. Weir
 5. The Calculus 7, Louis Leithold
برای آشنائی برای برخی منابع دیگر این پیوند را مطالعه بفرمائید.

برای آگاهی از قوانین درس، سرفصلها و نحوه‌ی ارزیابی، این پیوند را مطالعه‌ بفرمائید.

ریاضی عمومی در دانشگاههای دیگر

 1. فیلمهای آموزشی دانشگاه تورنتو
 2. دانشگاه اِم‌.‌آی.‌تی
 3. دانشگاه شریف، در تارنمای «مکتب‌خونه»
 4. دانشگاه استنفُرد
 5. دانشگاه منچستر

تمرینها

نیازی به تحویل پاسخ تمرینها نیست، ولی مسلط بودن به آنها دانشجو را برای آشنائی با سطح سوالات مورد نظر مدرسان آشنا خواهد کرد.
 1. نوبت اول، بخش اول (دنباله‌ها)
 2. نوبت اول، بخش دوم (برخی آزمونهای همگرائیِ سریها)
 3. نوبت دوم، بخش اول (برخی آزمونهای همگرائیِ سریها)
 4. نوبت دوم، بخش دوم (سری توان، پیوستگی)
 5. یک نمونه سوال برای آمادگی برای کوئیز اول
 6. پاسخ تمرینهای نوبت اول
 7. پاسخ تمرینهای نوبت دوم
 8. پاسخ سوال اول کوئیز
 9. پاسخ سوال دوم کوئیز
 10. تمرینهای نوبت سوم
 11. پاسخ تمرینهای نوبت سوم
 12. تمرینهای نوبت چهارم (روش‌های انتگرالگیری)

نمونه سوال پایان‌ترم

 1. پایان‌ترم ۱
 2. پایان‌ترم ۲
 3. پایان‌ترم ۳
 4. پایان‌ترم ۴
 5. پایان‌ترم ۵
 6. پایان‌ترم ۶

نمونه سوالات میانترم

 1. میانترم یک
 2. میانترم دو
 3. میانترم سه
 4. میانترم چهار
 5. میانترم پنج
 6. سوالات تکمیلی پیشنهادی مدرسان

پاسخ سوالات میانترم ۹۷

پاسخ سوالات پایان‌ترم ۹۷

برخی فیلمها و مطالب کمک‌آموزشی

 1. درباره‌ی فرمول اویلر
 2. علاوه بر آزمونهای مذکور در کلاس درس، آزمونهای دیگری نیز برای بررسی همگرائی سریها وجود دارند که برخی از آنها را می‌توانید در این پیوند مشاهده بفرمائید.
 3. اثبات برخی قضیه‌های مهم درس (قضیه‌ی مقدار میانی و وجود اکسترممهای مطلق) با استفاده از ریاضیات مقدماتی

مربوط به گروه ۵ (دکتر خانی)

در این پیوند جزوه‌ی ترم پیشین درس را مطالعه بفرمائید. «تخته‌های درس» به صورت جلسه به جلسه در زیر قرار داده خواهند شد:
 1. جلسه‌ی اول، مقدمات دنباله‌ها و سری‌ها
 2. جلسه‌ی دوم، ادامه‌ی مقدمات، مساله‌ی بازل و اثبات اویلر
 3. نیم‌جلسه‌ی سوم،‌تمرین دنباله و سری‌ها
 4. جلسه‌ی چهارم، حل یک تمرین از جلسه‌ی قبل و شروع آزمون‌های همگرایی
 5. جلسه‌ی پنجم، سریهای هندسی و آزمون مقایسه
 6. جلسه‌ی ششم، حل چند تمرین از دنباله‌ها و سریها
 7. جلسه‌ی هفتم، آزمون مقایسه‌ی حدی و شروع آزمون نسبت
 8. جلسه‌ی هشتم، آزمونهای نسبت، ریشه و لایبنیتز
 9. نیم‌جلسه‌ی نهم، حل چند تمرین
 10. جلسه‌ی دهم، سریهای توان و شروع مبحث توابع
 11. جلسه‌ی یازدهم، مفهوم حد و پیوستگی
 12. نیم‌جلسه‌ی دوازدهم، حل چند تمرین
 13. جلسه‌ی سیزدهم، تابع نمائی
 14. جلسه‌ی چهاردهم، تابع نمائی و تابع لگاریتم طبیعی
 15. نیم‌جلسه‌ی پانزدهم،حل چند تمرین
 16. جلسه‌ی شانزدهم، سایر توابع نمائی و شروع مشتق
 17. جلسه‌ی هفدهم، معرفی مشتق و محاسبه‌ی مشتق توابع چندجمله‌ای
 18. جلسه‌ی هیجدهم، محاسبه‌ی مشتق چند تابع
 19. جلسه‌ی نوزدهم، حل چند تمرین از بررسی همگرایی یا واگرایی و حد و پیوستگی و قوانین مشتق‌گیری
 20. جلسه‌ی بیستم؛ حل چند تمرین از دنباله‌ها و سریها
 21. جلسه‌ی بیست و یکم، توابع هذلولوی و نمودارهای مربوطه
 22. جلسه‌ی بیست‌ودوم، قضیه‌ی رُل
 23. جلسه‌ی بیست و سوم، قضیه‌ی مقدار میانگین
 24. جلسه‌ی بیست و چهارم، تحلیل توابع با استفاده از مقدار میانگین
 25. جلسه‌ی بیست و پنجم، حل میانترم ۹۶ و ادامه‌ی مشتق توابع وارون
 26. جلسه‌ی بیست و ششم، ادامه‌ی مشتق توابع وارون
 27. جلسه‌ی بیست و هفتم، شروع مبحث انتگرال
 28. جلسه‌ی بیست و هشتم، روش تغییر متغیر و روش انتگرالگیری جزء به جزء
 29. جلسه‌ی بیست و نهم، ادامه‌ی روش انتگرالگیری جزء به جزء
 30. جلسه‌ی سی‌ام، تغییر متغیرهای مثلثاتی
 31. جلسه‌ی سی‌ویکم، محاسبه‌ی چند انتگرال و روش تجزیه‌ی کسرها
 32. جلسه‌ی سی‌ودوم، انتگرال معین و قضیه‌ی اساسی حساب
 33. جلسه‌ی سی‌وسوم،قاعده‌ی لُپیتال و مثال برای قضیه‌ی اساسی حساب
 34. جلسه‌ی سی‌وچهارم، حل تمرین از تعیین اکسترمم‌های مطلق
 35. جلسه‌ی سی‌وپنجم، انتگرال ناسره
 36. جلسه‌ی سی‌وششم، ادامه‌ی انتگرال‌های ناسره
 37. جلسه‌ی سی‌وهفتم، تمرین و ادامه‌ی انتگرال‌های ناسره
 38. جلسه‌ی سی‌وهشتم، کاربردهای انتگرال
 39. جلسه‌ی سی‌ونهم، سری‌های تیلور و اعداد مختلط