آخرین روزآمد:

اطلاعیه‌ها


درباره‌ی درس

در درس ریاضی ۲، دو مفهوم اصلی در حسابان، یعنی دیفرانسیل و انتگرال را برای توابع چندمتغیره مطالعه خواهیم کرد. در این درس، همچنین با نحوه‌ی رسم توابع در فضای سه‌بُعدی آشنا خواهیم شد و خواهیم دید که چگونه، با مطالعه‌ی جبری مشتق این توابع، می‌توان رفتار هندسی آنها را تعبیر کرد. در ریاضی ۱ با انتگرالگیری آشنا شده‌ایم؛ در این درس با انتگرالهای دوگانه و سه‌گانه و انتگرالگیری روی سطح آشنا خواهیم شد. در پایان با قضایای پرکاربردِ گرین و استوکس آشنا خواهیم شد که هر یک روشی برای محاسبه‌ی انتگرالهای چندگانه به دست می‌دهند.

به دانشجویان پیشنهاد می‌کنم که با تارنمای زیر، برای رسم رویه‌های سه‌بعدی آشنا شوند. در این تارنما علاوه بر رسم رویه‌‌ها، می‌توان منحنی‌های تراز آنها را نیز کشید. به علاوه، رسم منحنی‌های فضائی نیز در این تارنما بسیار آسان است:
تارنما برای رسم
همچنین مطلوب است که دانشجویان، وقتی برای آشنائی با نرم‌افزارِ میپل، به لاتین «maple»، بگذارند. رسم رویه‌ها و منحنی‌های تراز، از کوچکترین کاربردهای میپل است. میپل نه تنها برای محاسبات (مشتق، انتگرال و غیره) سودمند است، بلکه این نرم‌افزار در واقع یک زبان برنامه‌نویسی است که یادگیری آن برای کاربردهای مهندسی توصیه می‌شود.

برای آشنایی با سرفصلها، منابع و نحوه‌ی ارزشیابی، این پیوند را مطالعه فرمائید.


دفترچه تمرین

تمرینهای این دفترچه متناسب با سطح انتظارات مدرسان از دانشجویان هستند. به دانشجویان توصیه می‌کنیم که به موازات کلاس درس، حتماً به حل این تمرینها نیز همت بگمارند.


مربوط به گروه دکتر خانی

در این پیوند جزوه‌ی تدریس پییشین را قرار داده‌ام. این ترم لزوماً این جزوه را تدریس نخواهم کرد، ولی تخته‌های درس در زیر قرار خواهند گرفت که در کنار جزوه، باید مورد مطالعه قرار گیرند. امیدوارم در پایان ترم جزوه را با افزودن مطالب جدید تکمیل کنم.