آخرین روزآمد:۲۷ شهریور

اطلاعیه‌ها

 • تاریخ کوئیزهای دروس ریاضی عمومی: کوئیز اول، دوشنبه ۲۹ مهر و کوئیز دوم، دوشنبه ۱۸ آذر
 • ویژه‌ی دستیاران و استاتید: برنامه‌ی کلی دستیاران آموزشی ترم جاری
 • روش کار گروه دستیاران آموزشی در ترم اول ۹۸۹۹ اندکی متفاوت خواهد بود. در این ترم برای هر گروه درسی، یک نفر مسئول حل تمرین یا رفع اشکال خواهد بود. این شخص باید خود را به دانشجویان و استاد مربوطه معرفی کند و در ارتباط تنگاتنگ با کلاس درس باشد. لطفا بخش برنامه‌ی ویژه‌ی دستیاران آموزشی در ترم اول ۹۸۹۹ را در زیر مطالعه بفرمایید.
 • برای ثبت نام به عنوان دستیار آموزشی در ترم اول ۹۸۹۹ به بخش زیر مراجعه کنید.
 • برای آشنائی با وظایف دستیاران آموزشی در ترم آینده به بخش ویژه‌ی همکاران دستیار آموزشی در پائین صفحه مراجعه کنید.
 • ویژه‌ی اساتید: قالبهای کوئیز. تستی و تشریحی

لطفا فرم زیر را به صورت الکترونیکی تکمیل کنید. پیش از تکمیل فرم نیاز است از طریق جیمیل ثبت نام کنید و از وضعیت گروهها مطلع باشید.

فرم ثبت‌نام

از آنجا که تعداد دانشجویان در دروس سرویس زیاد و رشته‌های آنها متفاوت است، پرداختن به اشکالات تک تک دانشجویان و حل تمرینهای مناسب برای همه‌ی آنها، برای اساتید این دروس میسر نیست. وظیفه‌ی ما در گروه دستیاران آموزشی، برطرف کردن این نیاز است. برای انجام این وظیفه، ما دو قالب عمده داریم: حل تمرین، رفع اشکال. هر دوی اینها توسط دانشجویان دکتری دانشکده‌ی ریاضی صورت می‌گیرند.

بر خلاف تصور بسیاری از دانشجویان، گروه دستیاران آموزشی در تصحیح اوراق میانترم و پایانترم هیچ دخالتی ندارد و این امتحانات توسط اساتید تصحیح می‌شوند. با این حال برگزاری و تصحیح کوئیزها، به عهده‌ی ماست.

گفتیم که وظیفه‌ی اصلی ما برگزاری کلاسهای حل تمرین و اداره‌ی اتاق رفع اشکال است. در زیر درباره‌ی ایندو توضیح داده‌ایم.

 • حل تمرین

منظور از کلاس حل تمرین، کلاسی است که در آن، یکی از دستیاران آموزشی برای دانشجویان تمرین‌هایی مربوط به درس حل می‌کند. سطح این تمرینها و نوع آنها متناسب با نظر استاد درس و سطح دانشجویان شرکت کننده در کلاس است. فعلاً کلاسهای حل تمرین تنها مختص دروس ریاضی ۱ و ریاضی ۲ هستند.

کلاسهای حل تمرین (در دروس ریاضی عمومی ۱و ۲) عموماً در یک هفته‌ قبل از کوییزها و دو هفته قبل از امتحان میانترم و دو هفته قبل از امتحان پایانترم دایر می‌شوند. تمرینها به گونه‌ای ا نتخاب می‌شوند که کسانی که در این کلاسها حضور یابند، به خوبی از پس کوییزها و امتحانهای درس برآیند.

 • اتاق رفع اشکال
 • اتاق دستیاران آموزشی در طبقه‌ی پایین دانشکده‌ی ریاضی قرار دارد. توجه کنید که وقتی از طرف تالارها وارد دانشکده‌ی ریاضی می‌شوید، باید خود را به راه‌پله‌ها برسانید و یک طبقه پایین‌تر بروید تا به اتاق دستیاران آموزشی برسید.

  همه‌روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۳، چند نفر از دستیاران آموزشی در این اتاق نشسته‌اند. وظیفه‌ی آنها پاسخ دادن رو در رو به سوالات دانشجویان برای فهم بهتر دروس مختلف سرویس و در صورت نیاز توضیح دادن مجدد بخشهایی از درس برای آنهاست. یک هفته مانده به کوئیزها و امتحانها، تعداد این ساعات به ۱۰ تا ۱۶ افزایش می‌یابد.

  برنامه‌ی کامل را در پایین این صفحه،‌ قسمت «برنامه‌ی کلاسهای حل تمرین و اتاق رفع اشکال» مشاهده کنید.

  توجه ۱. حل کردن بلافاصله‌ی یک سوال ریاضی، تنها در صورتی ممکن است که قبلاً مشابه آن را حل کرده‌ باشیم. این اصل، هم برای دانشجویان و هم برای دستیاران و هم برای اساتید درس صادق است. این گونه نیست که دانشجویان رشته‌ی ریاضی، همه‌ی عمر تحصیلی خود را صرف حل سوال ریاضی ۱ و ۲ کرده باشند.

  ما از دستیارانمان انتظار داریم که در حل سوالهایی که مربوط به سیستم تدریس و امتحان‌گیری دانشگاه صنعتی اصفهان است، ورزیده باشند و دانشجویان را در حل سوالهای متفرقه نیز یاری دهند. پس اگر سوالی خارج از این سیستم دارید، انتظار حل آنی آن توسط دستیار آموزشی را نداشته باشید!

  توجه ۲. دستیار آموزشی علاوه بر رفع اشکال وظیفه‌ی توضیح درس را نیز دارد. ولی این به این معنی نیست که دانشجو چندین جلسه (بدون دلیل) غایب شود و انتظار داشته باشد که دستیار درس همه‌ی جلساتی را که او غایب بوده است برایش توضیح دهد!

  این قسمت به محض حاصل شدن اطلاعات تکمیل خواهد شد.

  همکاران دستیار آموزشی با دقت و وسواس انتخاب شده‌اند. با این حال، از شما خواهشمندم در صورت داشتن اعتراض نسبت به عملکرد هر یک از دستیاران آموزشی (چه در کلاس تمرین و چه در اتاق رفع اشکال) به اینجانب، محسن خانی، به آدرس mohsen.khani@cc.iut.ac.ir ایمیل بزنید. دستیاران آموزشی موظفند که هر حین انجام کار، برچسب حاوی نام خود را به تن داشته باشند. بنابراین خواهشمندیم برای پیگیری بهتر امور، نام دستیار مربوطه و نام خود را به طور کامل بنویسید.

  علاوه بر این، از سایر همکاران عضو هیأت علمی، همکاران دستیار آموزش و دانشجویان، درخواست دارم که توصیه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود عملکرد ما، به طور حضوری و یا توسط ایمیل (به همان آدرس بالا)، با بنده در میان بگذارند.

  در ترم پیش رو، ترم اول ۹۸-۹۹، برای هر گروه درسی در درسهای سرویس یک دستیار آموزشی نیاز خواهیم داشت.

  برای ریاضی‌های عمومی: (رفع اشکال/حل‌تمرین هفتگی بنا به صلاحدید استاد، حل تمرین قبل کوئیزها و امتحانات).

  • به هر گروه یک دستیار آموزشی اختصاص داده می‌شود که هفته‌ای یک جلسه در خدمت آن گروه خواهد بود. این یک جلسه بنا به صلاحدید استاد یا دانشجویان می‌تواند صرف رفع اشکال در اتاق پائین، یا حل تمرین در یک کلاس شود. در هر صورت، به مسئول دستیاران آموزشی باید اطلاع داده شود.
  • ‌ دستیار آموزشی باید در جلسه‌ی اول درس به همراه استاد حضور یابد و زمانی برای رفع‌اشکال، یا حل‌تمرین هفتگی با دانشجویان هماهنگ کند. اگر دانشجویان یا استاد تنها رفع اشکال هفتگی نیاز داشتند، دستیار در اتاق رفع اشکال به آنها کمک خواهد کرد و اگر حل تمرین نیاز داشتند، در یک کلاس برای آنها تمرین حل خواهد کرد.
  • سه جلسه قبل از کوئیز اول، سه جلسه قبل از کوئیز دوم، پنج جلسه قبل از میانترم و پنج جلسه قبل از پایانترم کلاس تمرین برگزار خواهد شد. زمان و مکان و اشخاص را مسئول دستیاران آموزشی تعیین خواهد کرد.
  • همه‌ی دستیاران در برگزاری کوئیزها همکاری خواهند کرد و برخی از آنها در تصحیح نیز همکاری خواهند کرد.

  برای معادلات (رفع‌اشکال و حل‌تمرین قبل از میانترم و پایانترم)

  • برای هر دو گروه یک نفر، یک جلسه در هفته برای رفع اشکال خواهد نشست. این شخص باید در جلسه‌ی اول درس خود را به دانشجویان آن گروه درسی و پیش از آن به استاد درس معرفی کند.
  • پنج جلسه قبل از میانترم و پنج جلسه قبل از پایانترم کلاس حل تمرین برگزار خواهد شد. زمان و مکان و اشخاص را مسئول دستیاران آموزشی تعیین خواهد کرد.
  • همه‌ی دستیاران در برگزاری کوئیزها همکاری خواهند کرد و برخی از آنها در تصحیح نیز همکاری خواهند کرد.

  برای آمار و احتمال مهندسی

  • برای هر گروه یک نفر نیاز است. این شخص به صلاحدید استاد کلاس هفته‌ای یک جلسه کلاس تمرین برگزار می‌کند یا یک جلسه در اتاق رفع اشکال می‌نشیند.
  • سه جلسه کلاس حل تمرین قبل از میانترم و سه جلسه قبل از پایانترم برگزار خواهد شد. زمان و مکان توسط مسئول دستیاران آموزشی اعلام خواهد شد.
  • همه‌ی دستیاران در برگزاری کوئیزها همکاری خواهند کرد و برخی از آنها در تصحیح نیز همکاری خواهند کرد.

  خواهشمندم نکات زیر را در نظر داشته باشید.

  • همکاری در برگزاری و تصحیح کوئیزها برای همه‌ی ثبت‌نام کنندگان اجباری خواهد بود.
  • لزوماً آنچه در فرم ثبت‌نام انتخاب می‌کنید برای شما رخ نخواهد داد.
  • بنا به توافقی که با همکاران دستیار آموزشی شده است، سیاست اصلی ما به کارگیری حداکثری خواهد بود ولو منجر به کاهش تعداد واحدهای اختصاصی به افراد شود.
  • اولویت اصلی، تنها با دانشجویان دکتری دانشکده‌ی ریاضی است. تنها در صورتی که از میان آنها نیرو به اندازه‌ی کافی نداشته باشیم، از دیگران استقبال خواهیم کرد (و احتمال این که نیروی کافی نداشته باشیم، بسیار کم است).
  • حق تقدم در اختصاصها با کسانی است که در دانشکده حضور بیشتری دارند و نیز، در ترمهای قبلی رضایت عمومی از آنها بیشتر بوده است.
  • مسئول دستیاران آموزشی برای هر کاری، تنها از طریق ایمیل دانشکده با دستیاران ارتباط برقرار خواهد کرد و تماس تلفنی یا پیامک تنها در موارد فوق ضروری رخ خواهد داد. فرض بر این خواهد بود که هر کس، حداقل روزی یکبار ایمیلش را چک می‌کند. عدم توجه به ایمیل، منجر به حذف دستیار مربوطه در ترمهای آتی خواهد شد.
  • چک کردن اطلاعیه‌های سایت دستیاران آموزشی نیز الزامی است.
  • وظیفه‌ی هماهنگی میان استاد درس و مسئول دستیاران آموزشی، بر عهده‌ی دستیار آموزشی هر گروه است.
  • دستیار هر گروه باید در ارتباط تنگاتنگ با استاد و دانشجویان آن گروه باشد و از مواد تدریس شده (جزوه و کتابهای مورد نظر استاد) در کلاس مطلع باشد.