آخرین روزآمد: یکشنبه، ۲ تیر

اطلاعیه‌ها

  1. برای جبران امتحان میان‌ترم ۱ بارم امتحان شفاهی افزایش داده می‌شود.
  2. پوستر
  3. امتحان شفاهی و ارائه‌ی پروژه‌هاِ روز بعد از امتحان کتبی (با هماهنگی در روز امتحان کتبی) برگزار خواهد شد.
  4. لیست تمرین‌های حل شده در کلاس تمرین
  5. کلاس حل تمرین روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۴۵ در کلاس ۱۰ تشکیل خواهد شد.
  6. کلاس مباحثی در منطق در کلاس ۱۰ ریاضی تشکیل می‌شود.
  7. هر اطلاعیه‌ای که به درس مربوط باشد در اینجا قرار خواهد گرفت و مسئولیت عدم توجه به این صفحه، بر عهده‌ی شخصِ دانشجو خواهد بود. اطلاعیه‌های جدید با رنگ قرمز مشخص خواهند شد.
  8. لطفاً به تاریخ روزآمد صفحه در بالا سمت چپ توجه داشته باشید.

درباره‌ی درس

در این دوره‌ی درسی، خواهم کوشید تا نظریه‌ی مدل را با رویکردی جبری و آنالیزی تدریس کنم؛ به ویژه خواهم کوشید تا جبر و آنالیز اعداد مختلط و حقیقی را با استفاده از نظریه‌ی مدل بشناسانم. در این راه، مفاهیم کمینگی‌ِ ترتیبی و بسیارکمینگی و کاربردهای آنها را معرفی خواهم کرد و پس از‌ آن، به سمت اثبات قضیه‌ی جازمیت (از مُرلی) خواهم رفت. بنا به این قضیه‌، هر تئوری‌ای که در یک کاردینالِ ناشمارا جازم باشد، در تمام کاردینالها جازم است.

منبع تدریس، تجربه‌ی شخصی خودم در نظریه‌ی مدل خواهد بود و جزوه‌ی درس به صورت جلسه به جلسه در همین تارنما قرار خواهد گرفت. با این حال، کتابهای جامع زیر نیز می‌توانند به عنوان مراجع کمکی مورد استفاده قرار گیرند.

نمره‌ی نهائی بر اساس یک امتحان پایانی، یک امتحان شفاهی و یک پروژه خواهد بود که درباره‌ی بارم هر یک با کمک دانشجویان تصمیم‌گیری خواهیم کرد.


جزوه‌های درس