صفحه‌ی دوره‌ی درسی «ریاضیاتِ ۲ عمومی»


دانشکده‌ی علوم ریاضی،‌ دانشگاه صنعتی اصفهان
نیمسال اول تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶
یک‌شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۳ تا ۱۵، مجتمع کلاسی، کلاس ۸
مدرس: محسن خانی، اتاق ۲۱۰B، تلفن: ۳۶۷۴-۳۳۹۱
mohsen.khani@cc.iut.ac.ir
مشاوره و رفع اشکال، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷- ۱۵ (و هر زمان دیگری با هماهنگی از طریق ایمیل)

توجه

نمرات نهائی در سامانه‌ی گلستان وارد شده‌اند. نمرات با دو سیستم محاسبه شده‌اند: سیستم اول همان است که در زیر برگه‌ی پایانترم نوشته شده است، و در سیستم دوم تأثیر بیشتری برای امتحان میانترم در نظر گرفته شده است. برای هر کسی بیشینه‌ی نمره‌ی به دست آمده از این دو راه منظور شده است. سپس به همه، نفری ۳ نمره اضافه شده است تا میانگین کلاس معقولتر شود. آنگاه تا یک نمره تحت نظر مدرس (بر اساس حضور و غیاب و فعالیت کلاسی و رعایت شئون علمی) به افراد ارفاق شده است. مهلت اعتراض تا رأس ساعت ۱۶ روز شنبه ۲۳ دیماه خواهد بود. در صورت مواجهه با اعتراض بی‌مورد نمره‌ی واقعی (بدون ارفاق) برای دانشجو منظور خواهد شد. برای شما آرزوی توفیق دارم. خانی.

نمرات میانترم

در این پیوند نمرات میانترم را مشاهده بفرمایید.

زمان مراجعه برای مشاهده‌ی برگه‌ی امتحان به صورت زیر است:


اطلاعیه