آخرین روزآمد: پنجشنبه، ۶ تیر

اطلاعیه‌ها


درباره‌ی درس

درس مبانی ریاضی یکی از مهمترین دروس دوره‌ی کارشناسی است. در این درس قرار است تا با منطق و نحوه‌ی صحیح استدلال در ریاضیات آشنا شویم، مفهوم پایه‌ای مجموعه را درک کنیم، با نامتناهی‌ها و تفاوتهای آنها با یکدیگر آشنا شویم و سرآخر چندین قضیه‌ی پایه‌ای در علم «مبانی ریاضیات» را اثبات کنیم.

مهمترین سوالاتی که در این درس پاسخ خواهیم داد، به صورت زیر هستند:

منابع اصلی درس، تخته‌های درس در همین سایت و جزوه‌ی قدیم خودم خواهند بود. علاوه بر آنها، کتابهای زیر نیز می‌توانند مود استفاده قرار گیرند:

در ارزشیابی این درس، بیش از هر درس دیگری نسبت به نحوه‌ی صحیح ریاضی نوشتن حساس خواهم بود. ۸ نمره امتحان اول، و ۹ نمره امتحان دوم خواهند داشت. دو نمره بر اساس رعایت شئون دانشجویی و نظر کیفی استاد درباره‌ی دانشجو خواهد بود، و قضیه‌های درس به صورت شفاهی امتحان گرفته خواهد شد که این امتحان تا سقف سه نمره خواهد داشت. مدرس برای حضور و غیاب اهمیت بسیار ویژه‌ای قائل خواهد بود.


جزوه‌ی قدیم

این جزوه حاصل یادداشتهائی است که در تدریس قبلی تهیه شده است. این ترم لزوماً همانها را درس نخواهم داد ولی این جزوه می‌تواند منبع کمکی خوبی برای دانشجویان باشد. با این حال «تخته‌های تدریس جدید» روی همین تارنما قرار خواهند گرفت و نیازی نخواهد بود که دانشجو یادداشت برداری کند. امیدوارم که در پایان این ترم جزوه را بازبینی کنم و نتایج حاصل از تدریس اخیر را نیز بدان بیفزایم.


تخته‌های درس