صفحه‌ی درس ریاضی عمومیِ ۱


دانشکده‌ی علوم ریاضی،‌ دانشگاه صنعتی اصفهان
نیمسال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۶

در این پیوند پاسخ سوالات امتحان پایانترم را مشاهده بفرمائید.
در این پیوند نمونه‌سوالات پایانترم‌های قبل را مشاهده بفرمائید.
در این پیوند پاسخ سوالات امتحان میان‌ترم را ملاحظه بفرمائید.

در این پیوند شناسه‌ی درس را ملاحظه بفرمائید.
مراجع اصلی درس، کتابهای زیر خواهند بود: علاوه بر مراجع اصلی فوق، دانشجوی علاقه‌مند می‌تواند با مطالعه‌ی ضمنی مراجع زیر، به درک بهتری از درس برسد:

Calculus, Sequences and Series, Integration, Derivation, Newton, Leibniz, Taylor series, Fundamental theorems of Calculus, Mean value theorem, Exponential function, Logarithm, Hyperbolic functions, Complex numbers.