صفحه‌ی درس ریاضی عمومیِ ۱


دانشکده‌ی علوم ریاضی،‌ دانشگاه صنعتی اصفهان
نیمسال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۶

در این پیوند پاسخ سوالات امتحان میان‌ترم را ملاحظه بفرمائید.

در این پیوند شناسه‌ی درس را ملاحظه بفرمائید.
مراجع اصلی درس، کتابهای زیر خواهند بود: علاوه بر مراجع اصلی فوق، دانشجوی علاقه‌مند می‌تواند با مطالعه‌ی ضمنی مراجع زیر، به درک بهتری از درس برسد:

Calculus, Sequences and Series, Integration, Derivation, Newton, Leibniz, Taylor series, Fundamental theorems of Calculus, Mean value theorem, Exponential function, Logarithm, Hyperbolic functions, Complex numbers.